Melden voor ondernemers

Bent u ondernemer? Dan kunt u hier meldingen doen bij de NVWA over vele onderwerpen.

Onveilig levensmiddel of diervoeder (eventuele terughaalactie)

Online melden van onveilige levensmiddelen

Melden onveilige diervoeders

Meer informatie over het melden van onveilige levensmiddelen
Meer informatie over het melden van onveilige diervoeders en dierlijke bijproducten

Herinspectie (digitale of schriftelijke afhandeling)

Online terugmelding van een waarschuwing

Onveilig non-food product (eventuele terughaalactie)

Online melden via Business Gateway

Handleiding Business Gateway (engelstalig)
Meer informatie over het melden van onveilige producten (non food)

Dierziekten, zoönosen en dierenwelzijn

Landelijk meldpunt voor dierziekten: (045) 546 31 88

Melden voor visserijbedrijven

Online een (verplichte) melding indienen bij de NVWA voor visserijbedrijven.

Melding doen stroperij met beroepsvistuigen

Plantenziekten en plagen

Melden tomatenvirus

Melden van plantenziekten en plagen (via het klachtenformulier)

Melden vondst risicovol organisme

Via 0900-03 88 kunt u een vondst van een quarantaine organisme of een plantenziekte melden (u betaalt de gebruikelijke belkosten).

Fraude of georganiseerde criminaliteit

Melden van ernstige fraude of georganiseerde criminaliteit bij de NVWA inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Ontevreden over NVWA-werk of het optreden van NVWA-medewerker

Online melden ontevredenheid NVWA-werk of NVWA-medewerker

Bellen met de NVWA

Wilt u ons spreken? Bel ons dan op 0900-03 88 (u betaalt de gebruikelijke belkosten).

N.B. Gebruik dit telefoonnummer ook als u een vondst van een quarantaine organisme of een plantenziekte wilt melden.