Gevangenisstraffen geëist tegen boeren in onderzoek naar stelselmatige fraude met mest in Friesland

"Nederland is te klein om alle dierlijke mest die hier geproduceerd wordt op een milieuverantwoorde en legale wijze te verwerken". Zo begon de officier van justitie vandaag haar requisitoir tegen een boer die bemiddelde bij mesthandel en 2 andere boerenbedrijven. Dit dossier laat een tipje van de grote frauderende mestbult zien die we in Nederland hebben. Uit onderzoek blijkt dat naar schatting tussen de 25 tot 40% van de mest illegaal wordt verhandeld of gedumpt.

Mest wordt uitgereden op land
Beeld: ©NVWA / NVWA

Fraude komt zo veel voor dat deze wellicht als normaal wordt gezien, maar het is niet normaal. Het gaat om ondermijnende criminaliteit.” De boeren die op zitting stonden hoorden tot 12 maanden gevangenisstraf - waarvan 4 maanden voorwaardelijk- tegen zich eisen. Daarnaast eist het OM ontnemingen van meer dan een ton.

Lees het hele bericht op de website van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie