Transportdocumenten voor vervoer binnen Nederland

Zowel in de nationale Meststoffenwet als in de Europese Verordening dierlijke bijproducten zijn regels opgenomen over documenten die bij het binnenlands transport van mest aanwezig moeten zijn. Hoe verhouden die documenten zich tot elkaar?

Wat zijn de regels?

Wat betekent dit?

  • Op het VDM is ruimte voor alle gegevens die op een handelsdocument dierlijke bijproducten moeten staan. Vul het VDM dus volledig en correct in, dan voldoet u met één document aan zowel de Meststoffenwetgeving als de Verordening dierlijke bijproducten.
  • Er zijn ook situaties waarin een VDM niet verplicht is, maar een handelsdocument dierlijke bijproducten wel.