Transportmiddelen voor mest

Zowel in de nationale Meststoffenwet als in de Europese Verordening dierlijke bijproducten zijn regels opgenomen over vervoermiddelen voor mest. Hoe verhouden deze regels zich tot elkaar?

Wat zijn de regels?

Wat betekent dit?

Er is geen overeenkomst of overlap tussen de eisen voor transportmiddelen uit de Meststoffenwetgeving en de eisen voor transportmiddelen uit de Verordening dierlijke bijproducten.