Mijn NVWA - Online portaal voor ondernemers

Slachthuizen, koel- en vrieshuizen en overige vleesexporterende bedrijven vragen een veterinaire keuring aan via Mijn NVWA.

Keuring voor slachthuizen, koel- en vrieshuizen en overige vleesexporterende bedrijven

Keuring voor export van dieren en levende dierlijke producten?

Dat doet u op dit moment nog op de manier zoals u gewend bent. Later kunt u als exporteur van dieren en levende dierlijke producten ook uw keuring aanvragen via Mijn NVWA. U krijgt daarover vanzelf bericht van ons.