Levert de bestrijding van exotische muggen gevaar op voor omwonenden?

Het middel Vectomax waarmee de larven van exotische muggen worden bestreden is niet gevaarlijk voor mensen en dieren.

Soms wordt tegen volwassen muggen een insecticide ingezet. Deze insecticide is niet schadelijk voor mensen, wel moet tijdens het gebruik zeer directe inademing worden voorkomen. Als insecticide wordt gebruikt dan worden de omwonenden vooraf schriftelijk geïnformeerd door de NVWA.