Begrippen en afkortingen Nagoya Protocol

De NVWA controleert of bedrijven die met genetisch materiaal werken, beschikken over de daarvoor benodigde documenten. Dat gebeurt op basis van het Nagoya Protocol. In bijgaand document kunt u lezen wat begrippen en afkortingen uit het Nagoya protocol betekenen.