Specifiek interventiebeleid natuurwetgeving aangepast

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert met ingang van 1 juni 2020 een vernieuwd specifiek interventiebeleid op het gebied van natuurwetgeving. In het specifiek interventiebeleid staat beschreven hoe de NVWA optreedt tegen overtredingen op het gebied van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) en van de Wet implementatie Nagoya Protocol.

Op het gebied van natuurwetgeving is de NVWA verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving van de Houtverordening en het Nagoya Protocol. Voor bijvoorbeeld de bescherming van soorten en invasieve exoten is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving.

Nagoya Protocol

De Wet implementatie Nagoya Protocol is nieuw toegevoegd aan het specifieke interventiebeleid. Deze wetgeving is in 2016 in werking getreden. In de wet is geregeld dat bedrijven zorgvuldig moeten handelen bij het verkrijgen van en bij het gebruiken van genetische bronnen uit landen die daar soevereine rechten over uitoefenen.

Europese Houtverordening

Bedrijven die hout, houten meubels, papier en pulp op de EU-markt brengen moeten een goed functionerend, beschreven en geïmplementeerd stelsel van zorgvuldigheidseisen hebben om zo de kans van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar te maken. Dit is vastgelegd in de Europese Houtverordening. Bij de handhaving van de Europese Houtverordening is in het specifiek interventiebeleid vastgelegd dat bedrijven bij overtreding niet meer eerst een (schriftelijke) waarschuwing krijgen.

Meer informatie

Het oude interventiebeleid van 16-07-2015 is nog te raadplegen op nvwa.nl