Diervoeders voor nertsen

Diervoeders moeten veilig zijn. Verontreinigingen kunnen niet alleen dieren ziek maken, maar ook mensen die de producten van het dier consumeren.

Verordening (EG) nr. 999/2001 (zogeheten TSE-verordening) stelt eisen aan het gebruik van voedermiddelen van dierlijke oorsprong in de voeding van landbouwhuisdieren. Deze regels gelden echter niet voor nertsen, omdat dit geen voedselproducerende dieren zijn. Bovendien zijn nertsen vleeseters in tegenstelling tot de meest andere soorten landbouwhuisdieren.

In Nederland zijn enkele diervoederbedrijven gespecialiseerd in de vervaardiging van voeders voor pelsdieren. Deze gebruiken hierbij veel dierlijke bijproducten. Hiervoor moeten deze bedrijven volgens Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten) een erkenning en/of toestemming hebben. Ook de pelsdierhouders die deze voeders gebruiken moeten hiervoor toestemming hebben (artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1069/2009).

Erkenning en/of toestemming aanvragen bij de NVWA.

Uiteraard moet nertsenvoeder ook voldoen aan de eisen uit de diervoederregelgeving.

Meer informatie:

  • Pagina Diervoeder (beschrijft welke risico's er bij diervoeder in het geding zijn, wat er is aan regelgeving, op welke manier de NVWA daar op controleert, en wat de resultaten van inspecties zijn geweest in het verleden).
  • Pagina Regels voor diervoederbedrijven legt uit welke eisen gelden.