Inspectieresultaten dierenwelzijn nertsen 2018

De NVWA voerde in 2018 inspecties uit om te controleren of de regels uit de Wet verbod pelsdierhouderij worden nageleefd. Daarbij is voornamelijk gecontroleerd of de nertsenhouder zich houdt aan het aantal nertsen dat maximaal op het bedrijf aanwezig mag zijn. In dit document vindt u de resultaten van 2018.