Doden van nertsen

Bedrijfsexploitanten van nertsenhouderijen moeten de NVWA vooraf melden wanneer de nertsen zullen worden gedood.

De nertsenhouder moet hiervoor het meldformulier doden van pelsdieren invullen. Vanaf 1 januari 2016 is het alleen nog mogelijk om dit meldformulier in te vullen door eerst in te loggen met eHerkenning. Meer informatie over eHerkenning op de pagina Stappenplan aanvragen eHerkenning.

De voorwaarden voor het doden van pelsdieren staan in de Verordening (EG) Nr. 1099/2009:

  • Nertsen mogen alleen worden gedood met gebruik van koolstofmonoxide gasbedwelming.
  • Bij het doden van nertsen en daarmee verband houdende activiteiten wordt de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden bespaard.
  • De dieren mogen alleen worden gedood door mensen met een zogeheten passend vakbekwaamheidsniveau (Verordening (EG) Nr. 1099/2009, artikel 7, lid 1).
  • Het doden van nertsen moet plaatsvinden in aanwezigheid van en onder rechtstreeks toezicht van een persoon die beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid.
  • De apparatuur waarmee nertsen wordt gedood, moet goed worden onderhouden en de gebruiksinstructies en onderhoudsinstructies moeten aanwezig zijn.