Melden afvoer mest van nertsen

Nertsenhouders die mest willen afvoeren van hun bedrijf, moeten dit bij de NVWA melden. Dat is een van de voorwaarden die het ministerie van LNV stelt sinds de uitbraak van het coronavirus op diverse nertsenbedrijven.

Vermeld in het formulier de hoeveelheid mest en de bestemming. U heeft eHerkenning nodig om het meldformulier in te vullen.

Hygiƫneprotocol

Voor het vervoer van de mest geldt een hygiƫneprotocol.

Aangifteplicht

Sinds 20 mei 2020 geldt er al een aangifteplicht om verschijnselen van SARS-CoV-2 te melden bij de NVWA via het Landelijk meldpunt dierziekten op telefoonnummer (045) 546 31 88.

Meer weten?

Meer informatie over het afvoeren van mest vindt u in de Regeling tot wijziging van Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor Vragen over nertsen en het coronavirus.