Melden bezoek nertsenbedrijf

Wilt u op uw nertsenbedrijf bezoek toelaten? Dan moet u dit vanaf 1 september 2020 melden bij de NVWA. Deze meldplicht geldt ook voor u, als eigenaar van het bedrijf. Dit is een van de voorwaarden die het ministerie van LNV stelt sinds de uitbraak van het coronavirus op diverse nertsenbedrijven.

U heeft eHerkenning nodig om het meldformulier in te vullen.

Aanmelden moet uiterlijk 07.00 uur ’s ochtends op de dag voorafgaand aan het bezoek. Wilt u bijvoorbeeld op woensdag een bezoeker op uw nertsenbedrijf toelaten? Dan moet u dit uiterlijk op dinsdag 07.00 uur melden.

Op dit moment kunt u via het formulier slechts 1 bezoeker per keer aanmelden. Wij passen dit zo spoedig mogelijk aan, zodat u meerdere bezoekers per formulier kunt aanmelden.

Wat moet u invullen in het meldformulier?

U moet het volgende invullen in het meldformulier:

  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de bezoeker
  • Locatie van het bezoek
  • Verwacht tijdstip van aankomst en vertrek

Wanneer is een bezoeker niet welkom?

Bezoekers zijn in de volgende gevallen niet welkom:

  • Heeft een bezoeker binnen 10 dagen van zijn beoogd bezoek aan uw bedrijf een ander nertsenbedrijf bezocht? Dan mag hij of zij uw bedrijf niet bezoeken.
  • Zit een beoogd bezoeker in quarantaine volgens de richtlijnen van het RIVM? Of zou deze bezoeker volgens de adviezen van het RIVM in quarantaine moeten zitten? In beide gevallen mag hij of zij uw bedrijf niet bezoeken.

Komt een bezoeker niet opdagen? Dan moet u dit binnen 24 uur na afloop van het beoogde bezoek aan de NVWA doorgeven.

Hygiëneprotocol

Voor het bezoeken van een nertsenbedrijf geldt een hygiëneprotocol.

Aangifteplicht

Sinds 20 mei 2020 geldt er al een aangifteplicht om verschijnselen van SARS-CoV-2 te melden bij de NVWA via het Landelijk meldpunt dierziekten op telefoonnummer (045) 546 31 88.

Meer weten?

Meer informatie over het aanmelden van bezoek aan nertsenbedrijven vindt u in de Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen in verband met aanvullende maatregelen van 28 augustus 2020.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor Vragen over nertsen en het coronavirus.