Melden dierziekten bij nertsen

Nertsen kunnen aangifteplichtige dierziekten onder de leden hebben. Als er zich bij de dieren verschijnselen voordoen die daar op duiden, of een aangifteplichtige dierziekte niet kunnen uitsluiten, is het melden verplicht. Aanmelden moet bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten:
(045) 546 31 88.

Meer informatie: