Rol NVWA bij nertsen

De NVWA ziet toe op het afvoeren van mest van nertsenbedrijven.

Wettelijke basis inspecties NVWA

De NVWA let hierbij onder andere op de opslag en het vervoer van de huiden.

Sancties

Niet naleven kan naast een proces-verbaal of boeterapport, ook leiden tot korting op de inkomenssteun als dit van toepassing is. Ook kan de NVWA bestuursrechtelijk optreden om een situatie die het welzijn van de nertsen ernstig schaadt, zo spoedig mogelijk te laten herstellen.