Welzijnseisen nertsen

Bedrijfsmatige houders van nertsen moeten zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 2, paragraaf 6b. Hierin staat bijvoorbeeld: hoe groot de leefruimte moet zijn, dat er strooisel moet liggen in de nestbox en dat er iets aanwezig moet zijn om mee te spelen, en dat de pups niet voor 1 juli van het kalenderjaar worden gespeend van hun moeder.

Meer informatie: