Eetbare insecten kweken en verkopen voor menselijke consumptie

De NVWA houdt in Nederland toezicht op veilige en hygiënische productie van insecten als voedsel. Vraag bij de NVWA een registratie aan als u insecten wilt kweken en verkopen voor menselijke consumptie.

Registratie aanvragen bij de NVWA

Kweekt of verhandelt u eetbare insecten voor menselijke consumptie? Dan heeft u een registratie nodig.

Insecten bevatten dierlijk eiwit, maar producenten van insecten voor menselijke consumptie hoeven hiervoor (nog) geen erkenning aan te vragen. Een registratie als levensmiddelenbedrijf is voldoende.

Voor menselijke consumptie: aanvragen registratie

Insecten in de handel brengen voor menselijke consumptie? Dan moet u zich bij de NVWA registreren als levensmiddelenbedrijf.

Overgangsperiode

Bedrijven konden tot 1 januari 2020 een aanvraag indienen bij de Europese Commissie om insecten te verhandelen. Deze overgangsperiode is voorbij. De Commissie heeft echter meer tijd nodig om de aanvragen te beoordelen. Daarom geldt de volgende regeling.

U mag insecten verhandelen als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. Er is markttoegang aangevraagd door of namens u/uw bedrijf voor het insect dat u wilt verhandelen.
  2. U verhandelde het insect al vóór 1 januari 2019.

Deze regeling geldt totdat de Commissie een besluit neemt over uw aanvraag.

Markttoegang aanvragen

Sinds 1 januari 2018 is wetgeving over insecten van kracht en opgenomen in de Europese verordening Nieuwe Voedingsmiddelen 2283/2015. Voor 6 soorten insecten en insectenproducten is markttoegang aangevraagd bij de Europese Commissie. Dat betekent dat deze soorten onder de overgangsregeling vallen en dat u ze mag verhandelen totdat de Europese Commissie hierover een besluit heeft genomen. Het besluit van de Commissie volgt uiterlijk op 1 januari 2020. Dit besluit kan ook ná 1 januari 2020 volgen als de Commissie bij het bedrijf om aanvullende informatie heeft gevraagd voor de beoordeling van de aanvraag.

Voor de volgende insecten is markttoegang aangevraagd.

Vóór 1 januari 2018 op de markt

Voorwaarde voor toegang is dat het insect al vóór 1 januari 2018 rechtmatig op de markt was (overgangstermijn). Dat betekent dat het al was toegestaan om erin te handelen.

Bent u van plan om insecten te gaan kweken of verhandelen die niet bij deze 6 soorten horen? Dan moet u markttoegang aanvragen bij de Europese Commissie. Bij die aanvraag moet een veiligheidsdossier zitten. In een veiligheidsdossier staat onder andere een uitgebreide risicoanalyse en een onderbouwing van de veiligheid van het product.

Meer weten?

De procedure voor mark­ttoegang staat beschreven in Vo (EG) 2469/2017. Op de NVWA-website vindt u meer informatie over het op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen en toegestane nieuwe voedingsmiddelen. Zie ook de Unielijst met novel foods van de Europese Commissie.

Eisen voor producenten van insecten

Producenten van insecten voor menselijke consumptie dienen te voldoen aan de eisen die gelden voor levensmiddelenbedrijven. De NVWA heeft met VENIK (de branchevereniging Nederlandse Insectenkwekers) afspraken gemaakt over het op de markt brengen van insecten. Zo moeten insecten vóór verkoop verhit worden en moet het etiket informatie bevatten over allergieën.

Hittebehandeling verplicht

Insecten moeten een hittebehandeling ondergaan voordat zij aan consumenten verkocht mogen worden.

Informatie op etiket over allergie

Mensen met een schaaldierallergie, schelpdierallergie of huisstofmijtallergie kunnen ook allergisch zijn of worden voor insecten. Daarom moet informatie over allergieën verplicht op het etiket van insecten voor menselijke consumptie staan.

Wetgeving, toezicht NVWA en eisen voor bedrijven

Produceert u insecten voor menselijke consumptie? Dan moet u voldoen aan de eisen die gelden voor levensmiddelenbedrijven:

Afhankelijk van de producten die u produceert heeft u nog te maken met andere verordeningen. Denk aan wetgeving op het gebied van etikettering (Vo 1169/2011 over verstrekking voedselinformatie aan consumenten) of aan microbiologische criteria (Vo 2073/2005).

Rol NVWA

De NVWA gaat toezien op veilige en hygiënische productie van insecten als voedsel in Nederland. De wijze waarop de NVWA toezicht houdt is geregeld in Verordening 882/2004. Daar staat in beschreven dat de NVWA audits en inspecties bij bedrijven moet uitvoeren.

Op de website van de Belgische toezichthouder FAVV vindt u veel meer informatie over het kweken en verhandelen van insecten voor menselijke consumptie.

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met branchevereniging VENIK of neem contact op met de NVWA.