Ruim 21.000 dieren minder geslacht tijdens het Offerfeest

Dierenartsen van de NVWA die tijdens het slachten toezicht gehouden hebben in de 57 slachthuizen waar dieren al dan niet onbedwelmd werden geslacht, hebben gezien dat de regels voor dierenwelzijn over het algemeen goed nageleefd werden. Er zijn tijdens het Offerfeest 2018 ruim 21.000 minder dieren geslacht dan vorig jaar. In 2017 werden 2.926 runderen en 62.231 schapen en geiten geslacht voor het Offerfeest. Dit jaar waren dat 2.951 runderen en 40.891 schapen en geiten.

koe in slachthuis bij Offerfeest
©NVWA

Sinds 1 januari 2018 is de zogenoemde 40-secondenregel van kracht bij dieren die onbedwelmd worden geslacht. Dit betekent dat het slachthuis bij het slachten van een koe, schaap of geit moet garanderen dat het dier nooit langer dan 40 seconden na het aansnijden bij bewustzijn is. Als blijkt dat dit niet het geval is, moet het dier direct bedwelmd worden. De 40 seconden is een maximale tijdsduur, er zijn ook veel slachthuizen waar dieren direct na het aansnijden worden bedwelmd (nabedwelming). Daarnaast zijn er slachthuizen die alle dieren vóór het aansnijden bedwelmen.

Goede naleving regels dierenwelzijn

Dierenartsen van de NVWA houden in slachthuizen toezicht op de naleving van de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. In slachthuizen waar dieren onbedwelmd worden geslacht is continu toezicht op het aansnijden en doden van de dieren. Dierenartsen hebben gezien dat de regels voor dierenwelzijn over het algemeen goed werden nageleefd. Ook werd er over het geheel genomen netjes geslacht. Waar nodig hebben toezichthouders direct aanwijzingen gegeven om te zorgen dat het slachten volgens de regels werd uitgevoerd.

Mobiele inspectieteams

Naast het toezicht in slachthuizen hebben mobiele teams van de NVWA de afgelopen dagen extra inspecties uitgevoerd om illegale slacht van dieren buiten slachthuizen te voorkomen. Hierbij zijn bij een woning in Noord-Holland 2 gedode schapen en 7 schapen zonder oormerk aangetroffen. Omdat schapen zonder oormerk niet gehouden en vervoerd mogen worden, zijn deze dieren onder toezicht van de NVWA naar een slachthuis gebracht, om daar onder toezicht van een dierenarts van de NVWA te worden gedood. Het vlees van ongeïdentificeerde dieren mag niet voor menselijke consumptie gebruikt worden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).