Offerfeest

Het Offerfeest vindt in 2021 plaats van dinsdag 20 juli tot en met donderdag 22 juli. Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel dieren geslacht en houdt de NVWA toezicht op onbedwelmd en bedwelmd slachten in deze erkende slachthuizen. Om het toezicht en de keuring goed te kunnen organiseren is het voor de NVWA van belang tijdig te weten op welke plaatsen wordt geslacht.

Offerfeest 2021

Meest gestelde vragen voor particulieren die een schaap, geit of rund willen (laten) slachten.

Coronamaatregelen

In verband met corona gelden in 2021, net als in 2020, de volgende maatregelen:

Toeschouwer offerfeest

U mag niet als toeschouwer aanwezig zijn bij het aanbrengen van de halssnede.

Tijdstip offerfeest

U moet met het slachthuis goede afspraken maken over het tijdstip waarop u uw vlees afhaalt.

Illustratie toestemming offerfeest

U mag het slachthuis niet betreden of u op het terrein van het slachthuis begeven. Dit is alleen toegestaan na toestemming van de eigenaar van het slachthuis.