Offerfeest

Het Offerfeest vindt in 2020 plaats van vrijdag 31 juli tot en met maandag 3 augustus. Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel dieren geslacht en houdt de NVWA toezicht op onbedwelmd slachten in deze erkende slachthuizen. Om het toezicht en de keuring goed te kunnen organiseren is het voor de NVWA van belang tijdig te weten op welke plaatsen wordt geslacht.

Offerfeest 2020

Meest gestelde vragen voor particulieren die een schaap of geit willen (laten) slachten.

Corona-maatregelen

In verband met corona-maatregelen zijn er dit jaar 3 dingen veranderd ten opzichte van vorig jaar:

  1. U mag niet als toeschouwer aanwezig zijn bij het aanbrengen van de halssnede.
  2. U moet met het slachthuis goede afspraken maken over het tijdstip waarop u uw vlees afhaalt.
  3. U mag het slachthuis niet betreden of u op het terrein van het slachthuis begeven. Dit is alleen toegestaan na toestemming van de eigenaar van het slachthuis.