Offerfeest

Het Offerfeest vindt in 2022 plaats van zaterdag 9 juli tot en met maandag 11 juli. Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel dieren geslacht en houdt de NVWA toezicht op onbedwelmd slachten in deze erkende slachthuizen. Om het toezicht en de keuring goed te kunnen organiseren is het voor de NVWA van belang tijdig te weten op welke plaatsen wordt geslacht.

Offerfeest 2022

Meest gestelde vragen voor particulieren die een schaap, geit of rund willen (laten) slachten.

Coronamaatregelen

Als er nog Corona-maatregelen van kracht zijn dan gelden net als vorig jaar de volgende maatregelen:

  • U mag niet als toeschouwer aanwezig zijn bij het aanbrengen van de halssnede.
  • U moet met het slachthuis goede afspraken maken over het tijdstip waarop u uw vlees afhaalt.
  • U mag het slachthuis niet betreden of u op het terrein van het slachthuis begeven. Dit is alleen toegestaan na toestemming van de eigenaar van het slachthuis.