Ik heb geen geldig vervoersbewijs voor mijn schaap of geit. Mag het geslacht worden?

Voor schapen of geiten zonderĀ geldig vervoersbewijs kunt u ondanks dat ze niet vervoerd hadden mogen worden, wel toestemming krijgen om geslacht te worden. U kunt hiervoor wel een boete krijgen. Ook het slachthuis kan hiervoor een boete krijgen.