Hoe kan een slachthuis zich aanmelden voor deelname aan het Offerfeest?

Bij de NVWA is bekend welke slachthuizen deel willen nemen aan het Offerfeest en zij hebben 1 april 2022 een aanmeldingsmail ontvangen met informatie. Als een slachthuis deze mail niet heeft ontvangen en toch graag wilt deelnemen aan het Offerfeest, dan het slachthuis dit kenbaar maken aan de bedrijvenbeheerder die dit vervolgens doorgeeft aan de regiocoördinator.