Mag er in Nederland onbedwelmd geslacht worden?

Onbedwelmd slachten mag in Nederland alleen in daarvoor door de NVWA erkende slachthuizen. Bovendien moeten de slachthuizen voor het Offerfeest van tevoren bij de NVWA aangeven hoeveel dieren van welke soort ze op welk tijdstip en op welke wijze willen slachten en wordt er permanent toezicht gehouden op het doden bij het onbedwelmd slachten.