Wat is aanvullende bedwelming? (40 seconden regel)

Slachtdieren die onbedwelmd worden geslacht, worden vastgezet in een fixatietoestel. Dan kan de voorsnijder de halssnede goed uitvoeren. Het is in Nederland verplicht om slachtdieren die nog tekenen van bewustzijn vertonen binnen maximaal 40 seconden na het snijden, aanvullend te bedwelmen. 

Het kan echter zijn dat de NVWA besluit dat in het gebruikte fixatietoestel alleen dieren mogen worden geslacht, die direct na de halssnede een aanvullende bedwelming moeten krijgen of dat de dieren alleen bedwelmd geslacht mogen worden.

Dit wordt besloten na beoordeling van een aantal dierenwelzijnscriteria die wettelijk zijn vastgelegd. Dit besluit moet altijd worden opgevolgd, anders begaat het slachthuis een overtreding. De deelnemende slachthuizen zijn hiervan op de hoogte.