Wat mag ik niet meenemen na de slacht?

U mag geen onderdelen van slachtdieren meenemen als u daarvoor geen toestemming heeft van het slachthuis.

Koppen

Koppen (inclusief hersenen en ogen) van schapen, geiten en runderen ouder dan 1 jaar zijn niet geschikt voor menselijke consumptie in verband met mogelijke gezondheidsrisico's. Schedels inclusief hersenen en ogen worden daarom niet meegegeven.

Koppen van schapen en geiten van jonger dan 12 maanden die niet gevild zijn (en dus ook niet gekeurd zijn) inclusief de tong, worden niet meegegeven.

Tongen

Tongen van schapen of geiten waarvan de kop niet gekeurd is, zijn niet geschikt voor menselijke consumptie en worden dus niet meegegeven.

Darmen runderen

Voor runderen afkomstig uit Griekenland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk geldt dat het darmpakket vanaf de laatste 4 meter van de dunne darm, de blinde darm, tot en met het aarseinde (inclusief het darmscheil) altijd ongeschikt is voor menselijke consumptie. Zijn deze runderen ouder dan 30 maanden? Dan wordt ook de wervelkolom verplicht verwijderd.

Nieren

Ook nieren van Nederlandse runderen ouder dan 2 jaar zijn niet geschikt voor menselijke consumptie en mogen daarom niet worden meegegeven.

Magen

Magen, blazen en darmen van schapen en geiten en pensen van runderen mag u niet direct na slachting meenemen. Dat komt omdat alléén magen, blazen en darmen die behandeld zijn (gedurende een bepaalde tijd gezouten, verhit of gedroogd) geschikt zijn voor menselijke consumptie. Een onbehandelde maag, blaas of darm die alleen geleegd en gespoeld is, mag niet bij de consument terecht komen.