Wat gebeurt er met schapen of geiten die geen geldige oormerken hebben?

Schapen of geiten die geen geldige oormerken hebben, mogen niet geslacht worden. Ze worden gedood en vernietigd.

Het slachthuis moet de oormerken controleren en maatregelen nemen als de oormerken niet in orde zijn.

Het slachthuis mag schapenkarkassen niet mét oormerken aan de consument afleveren. Het slachthuis is verplicht de oormerken te verwijderen en te vernietigen.