Wat zijn de regels als het buiten heel warm is tijdens offerfeest, mogen dieren dan nog wel vervoerd worden naar het slachthuis?

Boven de 35 graden is vervoer van dieren verboden.
Voor de slachterijen gelden (net als regulier) de afspraken gemaakt in Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen. Het protocol extreme hitte gaat in bij een voorspelde temperatuur boven de 27 graden in een aaneengesloten periode van 4 dagen of bij een voorspelde individuele dag met een temperatuur boven de 30 graden.
De NVWA voert op warme dagen extra controles uit van veewagens op de weg.

Zie ook: Toezicht op dierenwelzijn bij extreme temperaturen