Wat zijn de regels voor slachthuizen voor onbedwelmd slachten vanaf 2018 tijdens het Offerfeest?

Vanaf 1 januari 2018 gelden de regels uit het 'Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten' zoals deze ook wettelijk vastgelegd zijn in het besluit houders van dieren. Dit betekent dat de NVWA 100% toezicht houdt tijdens het onbedwelmd doden van dieren. En ook dat ieder dier uiterlijk 40 seconden na de halssnede wordt bedwelmd tenzij door een daarvoor gekwalificeerde medewerker van het slachthuis is vastgesteld dat het dier niet meer bij bewustzijn is.