Welke regels gelden er voor dierenwelzijn bij vervoer van slachtdieren?

De regels voor dierenwelzijn bij vervoer van slachtdieren zijn:

  • Vervoer mag geen pijn of letsel veroorzaken bij de dieren.
  • Vervoer mag gezondheid of welzijn dieren niet benadelen.
  • Vervoer op het slachthuisterrein, met name het opdrijven van de dieren, moet u overlaten aan het personeel van het slachthuis.
  • Vervoer van landbouwhuisdieren bij temperaturen boven de 35 graden Celsius is niet toegestaan.

De NVWA houdt hier toezicht op. Zijn de dieren uitgeladen? Dan moeten de vervoermiddelen op het slachthuis gereinigd en gedesinfecteerd worden. Door of onder toezicht van het slachthuispersoneel.