Welke wetgeving geldt voor onbedwelmd slachten?

De eisen voor dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht staan beschreven in Europese wetgeving: Verordening (EG) nr. 1099/2009. Nationale wetgeving over dit onderwerp is te vinden in:

Meer informatie: