Worden de dierenartsen die bij het onbedwelmd slachten aanwezig moeten zijn door de NVWA geregeld of door het slachthuis zelf?

De NVWA regelt de dierenartsen die toezicht houden tijdens het onbedwelmd slachten.