Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden, folder winkelcentra

Er zijn veel partijen betrokken bij de aanpak van plaagdierbeheersing. De NVWA heeft vanuit een aantal pilots de conclusie getrokken dat zonder een gezamenlijke aanpak beheersing van plaagdieren niet mogelijk is. Dit document geeft handvatten om het probleem samen aan te pakken in winkelcentra.