Integrated Pest Management

Ratten en muizen in levensmiddelenbedrijven veroorzaken overlast en vormen een risico voor de volksgezondheid. Toch moet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen worden beperkt. De middelen zijn giftig voor mens en dier en slecht voor het milieu. Ook kunnen knaagdieren resistent worden voor chemische middelen. Vanaf 2023 moeten knaagdieren in uw bedrijf aangepakt worden met de Integrated Pest Management (IPM) methode.

Integrated Pest Management

Vanaf 2017 werken plaagdierbestrijders volgens de IPM methodiek (Integrated Pest Management) om knaagdieren buiten te bestrijden. Deze verplichting geldt vanaf 2023 ook voor de bestrijding in gebouwen. De focus ligt hierbij op monitoren en voorkomen van knaagdieroverlast, in plaats van op bestrijden. De omgeving moet voor knaagdieren onaantrekkelijk zijn om zich te voeden en te vestigen. Door te zorgen voor een goede wering en hygiƫne, en door samen te werken met omliggende bedrijven en instanties, kun je overlast voorkomen.

Pas wanneer de preventieve maatregelen onvoldoende werken, kun je niet-chemische bestrijdingsmiddelen zoals klapvallen inzetten. Chemische bestrijdingsmiddelen mogen pas wanneer dit onvoldoende effect heeft, of als de volksgezondheid in gevaar is. Alleen professionele plaagdierbestrijders mogen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Wat kunt u zelf doen

  • Zorg dat uw bedrijf ontoegankelijk is voor knaagdieren. Dicht gaten en kieren.
  • Zorg voor een schoon en opgeruimd bedrijf, scherm levensmiddelen af en voorkom nestelmogelijkheden.
  • Beheersing van knaagdieren met IPM vraagt continue aandacht. Een goede samenwerking tussen de plaagdierbestrijder en ondernemer is essentieel.

Wat doet de NVWA

De NVWA controleert onder andere de bouwtechnische en hygiƫnische situatie van het bedrijf. Ook kijken inspecteurs naar de manier van bestrijding en naar de gebruikte chemische middelen.