Wetgeving voor ongedierte

In 2017 is de regelgeving veranderd. De Bestrijdingsmiddelenwet die de bestrijding van ongedierte regelde is per 17 oktober 2007 vervallen. De Wet Natuurbescherming is gewijzigd per 1 september 2017. In 2018 is gepland dat de Wet Natuurbescherming onderdeel wordt van de Omgevingswet.

Europese regelgeving

De Europese Biociden Verordening (EU) 528/2012 regelt het in de handel brengen en gebruiken van biociden. Op een manier die mensen, dieren, materialen of voorwerpen beschermt tegen de werkzame stoffen onder andere voor de bestrijding van ongedierte.

Daarnaast moet u zich houden aan de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) 1107/2009. Deze bepaalt welke werkzame stoffen gewasbeschermingsmiddelen mogen bevatten.

Nederlandse regelgeving

In Nederland moet u voldoen aan de regels van vakbekwaamheid bij het bestrijden van ongedierte. Ga naar de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) voor meer informatie.

De Wet Natuurbescherming (zie paragraaf 3.6 – artikel 3.24 en paragraaf 3.3 – artikel 3.10) bepaalt welk ongedierte u mag bestrijden binnen gebouwen. Deze wet regelt onder andere dat u onnodig dierenleed bij de bestrijding van plaagdieren voorkomt.

Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) oordeelt of een middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Dit College is een zelfstandig bestuursorgaan.