Rol NVWA bij bestrijden ongedierte

De NVWA controleert bij horeca- en levensmiddelenbedrijven of er ongedierte is en of u deze op de juiste manier bestrijdt.

Waar let de NVWA op?

In voorkomende gevallen letten de inspecteursĀ op de volgende onderwerpen

  • De preventieve bestrijding. Hierbij kijken we naar de bouwtechnische en hygiĆ«nische situatie.
  • In hoeverre plaagdieren zijn gesignaleerd.
  • Welke bestrijdingsmiddelen u gebruikt.
  • Hoe u de bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het gebruiksvoorschrift is hierbij het uitgangspunt.
  • Of de bestrijding is uitgevoerd door iemand met een erkend vakbekwaamheidsdiploma (in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).
  • Of er bij de bestrijding geen sprake is van onnodig dierenleed.

Als de NVWA-inspecteur een overtreding constateert neemt hij een passende maatregel (subpagina Interventiebeleid).