K-LV-LP-PRD-01 - Diergezondheidscertificering voor verplaatsing van levende producten van paardachtigen naar EU – lidstaten en derde landen

Dit werkvoorschrift vormt een aanvulling op het werkvoorschrift certificering levende producten erkende inrichtingen (K-LV-LP-ALG01). In dit voorschrift zijn specifieke aandachtspunten opgenomen voor deze dier- en productsoort.

Bijlagen