K-LV-PRDIU-01 bijlage 4 - Voorbeeld Traces Annex III, fok- en gebruikspaardachtigen en slachtpaarden

Invulvoorbeeld Traces deel III, fok- en gebruikspaardachtigen en slachtpaarden

Bijlage bij K-LV-PRDIU-01, Werkvoorschrift voor certificering van levende paardachtigen vanuit Nederland