Welzijnseisen paarden

Houders van paarden en pony's moeten zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren om het welzijn en de gezondheid van hun dieren te waarborgen. Op grond van deze regelgeving is elke paardenhouder verplicht om zijn dieren goed te houden, te verzorgen en te huisvesten. Punten uit de regelgeving zijn onder andere:

  • De dieren moeten voldoende ruimte hebben.
  • De dieren moeten een schone en droge ligplek hebben.
  • Er moet voldoende licht zijn in de stallen.
  • Er mogen geen uitstekende scherpe randen in de stallen zijn waaraan de dieren zich kunnen verwonden.

Verder mogen de dieren niet te zwaar werk doen (artikel 2.1 lid 2.a Wet dieren), of werk waarvoor ze niet geschikt zijn. De houder mag zijn paarden en pony's niet weiden op slecht, of niet beweidbaar land (artikel 1.3.e, Besluit houders van dieren). In artikel 1.3.f van dit besluit staat dat het verboden is om paarden en pony's te gebruiken als vervoermiddel of transportmiddel als het dier niet geschikt is om spullen of mensen te vervoeren, of er te zwaar door wordt belast.

Maatregelen bij overtredingen

Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden, kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen.

Zelf doden van paarden en pony’s

Houders van paarden en pony’s mogen deze dieren onder strenge voorwaarden doden buiten een slachthuis. De regels hiervoor staan in het Besluit houders van dieren en de Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Zelf doden voor afvoer naar destructor

Voor het doden van paarden en pony’s buiten een slachthuis, ter beëindiging van het leven van het dier, gelden de eisen uit de Verordening (EG) nr. 1099/2009. De dieren moeten altijd eerst worden bedwelmd door gebruik van een schietmasker, daarna moet zo snel mogelijk de dodingsmethode worden toegepast. Dit is een halssnede of door gebruik van pithing. Bij het doden moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier dood moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren. Het kadaver moet worden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf (geen consumptie).

Zelf doden en slachten voor eigen consumptie

Het zelf doden en slachten van een paard of pony voor de consumptie van het vlees is niet toegestaan buiten een erkend slachthuis.

Noodslachtingen op de boerderij

Lees hier welke regels er gelden voor een noodslachting van een paard als het bijvoorbeeld een ongeval heeft gehad.

Lichamelijke ingrepen bij paarden

Het couperen van paardenstaarten is verboden.
Meer informatie: lichamelijke ingrepen bij dieren.