Leptinotarsa decemlineata herkennen

De Coloradokever heeft een PZ quarantainestatus, en zit vooral op aardappel en andere Solanaceae. Ze komt voor in Nederland. De kevers vreten van bladeren, bloemen en stengels.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van dit organisme. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met dit organisme herkent.