Vondsten vóór 2012 Oost-Aziatische boktor

Ondanks de strenge controles bij import en op kwekerijen, wordt er soms toch nog een Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) gevonden in het particuliere en openbare groen.

Onder andere in Frankrijk, Kroatië en ook in Nederland zijn in het verleden kleine aantastingen gevonden die over het algemeen weer snel opgeruimd zijn. De jaren na het opruimen wordt gekeken of de actie succesvol is geweest.

In het noorden van Italië hebben zich zoveel Oost-Aziatische boktorren weten te vestigen dat de aangetaste bomen niet meer op te ruimen zijn. In dit gebied wordt ervoor gezorgd dat de populatie zich niet verder kan verspreiden.

Een belangrijke oorzaak voor de verspreiding van de Oost-Aziatische boktor is het toenemende reis- en handelsverkeer. Organismen, zoals de boktor, liften met plantaardige producten uit het buitenland mee en komen zo in Nederland terecht.

Larven van de Oost-Aziatische boktor kunnen meekomen in boompjes of struiken die uit Azië geïmporteerd worden. De Oost-Aziatische boktor komt maar zelden voor in dood hout zoals verpakkingsmaterialen. De Aziatische boktor, Anoplophora glabripennis, verplaatst zich wel met dood hout.

De laatste jaren is de Oost-Aziatische boktor enkele malen in Nederland buiten de kwekerijen aangetroffen waar geïmporteerd plantmateriaal stond. De boktorren waren in deze gevallen meegekomen met uit Azië geïmporteerde boompjes en zijn vervolgens in de groene ruimte
terechtgekomen.