Ontsmetten oppervlaktewater

Ontsmetten van oppervlaktewater niet toegestaan

De Regeling bruin- en ringrot 2000 geeft geen ruimte voor het gebruik van het middel 'Clarmarin' voor het ontsmetten van oppervlaktewater bij de teelt van aardappelen. Daar waar beregeningsverboden gelden, is het beregenen of het bespuiten met ontsmet oppervlaktewater niet toegestaan bij de teelt van aardappelen. De beregeningsverboden gelden voor pootgoed in heel Nederland en voor overige aardappelen in de beregeningsverbodsgebieden.