Toegestaan watergebruik

Het wettelijk verbod voor het gebruik van oppervlaktewater bij de teelt van NAK- ATR- en TBM-pootgoed legt alleen beperkingen op aan het gebruik van oppervlaktewater. Leidingwater, opgevangen regen- en bronwater vallen daar buiten. Als regen- en bronwater wordt opgeslagen in sloten, en dergelijke dan is het verbod wèl van toepassing. De wetgeving geeft echter ruimte voor gebruik van bronwater en kwelwater uit 'veilige sloten'. De voorwaarden in grote lijnen:

  • De sloot is vrij van waardplanten, met name bitterzoet.
  • De sloot is op een verantwoorde manier gevuld met bronwater.
  • De sloot is waterdicht afgesloten van de omliggende watergangen.

Deze voorwaarden hebben het doel te voorkomen, dat bron- of kwelwater, gedurende de opslag in een sloot alsnog besmet raakt met de bruinrotbacterie. Nadere uitwerking van de voorwaarden leest u in de circulaire 'Veilig gebruik van sloten voor opslag van bronwater en kwelwater'. Hierin staat ook onder welke voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van kwelwater bij de teelt van pootgoed. Telers, die bronwater in tussensloten willen opslaan, hoeven dit sinds 2005 niet langer vooraf aan de NVWA te melden.

Meer informatie: