Toezicht op gebruik oppervlaktewater

De Nederlandse aardappelsector en overheid stellen zich tot doel om de aardappelkolom vrij te houden van bruinrot. Om dit te bereiken èn om een laag toetsingsniveau te realiseren is het van groot belang, dat:

  • de wettelijke verboden wordt nageleefd;
  • vondsten van bruinrot in Nederlandse (poot)aardappelen bij toetsing in Nederland en in het buitenland worden voorkomen.

LTO, NAK, Stichting TBM en NVWA onderschrijven samen deze doelstelling. De NAK laat zijn keurmeesters bij (vermoedens van) gebruik van oppervlaktewater daarvan melding doen bij de NVWA. Ook de Stichting TBM kijkt bij de veldinspecties van TBM-pootgoed naar (vermoedens van) gebruik van oppervlaktewater. Daarnaast heeft LTO telers opgeroepen om bij (vermoedens van) gebruik van oppervlaktewater in de pootgoedteelt hiervan melding te doen aan de NVWA. Uiteraard voert de NVWA ook zelf toezicht uit op de naleving van de beregeningsverboden.

Als de NVWA vaststelt dat het verbod op gebruik van oppervlaktewater is overtreden, wordt een rapport van bevindingen opgemaakt. Dit kan resulteren in een boete. Daarnaast neemt de NVWA maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van de verspreiding van de mogelijk geïntroduceerde bruinrotbacterie.