Wat is bruinrot?

Bruinrot is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia. De bacterie staat in Nederland vooral bekend als ziekteveroorzaker in aardappelen en komt ook voor in het oppervlaktewater.

Het is een schadelijk ofwel quarantaine organisme. Dat betekent dat het verplicht is om introductie en verspreiding van het organisme te voorkomen. Besmette partijen moeten worden vernietigd. De bacterie vormt geen gevaar voor de volksgezondheid.