Beslisschema beheersing eikenprocessierups

Het beslisschema beheersing eikenprocessierups uit de Leidraad beheersing eikenprocessierups.