Leidraad beheersing eikenprocessierups

Deze versie van de Leidraad is in het voorjaar 2013 door een afvaardiging van de Expertgroep Eikenprocessierups geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaringen.