Leidraad beheersing eikenprocessierups

Deze versie van de Leidraad is in het voorjaar 2013 door een afvaardiging van de Expertgroep Eikenprocessierups geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaringen.

Kennisplatform Processierups werkt aan een update van deze leidraad. Deze komt september/oktober 2019 beschikbaar op de website www.processierups.nu