Hygiënemaatregelen ToBRFV

In dit document staan de hygiënemaatregelen die de NVWA heeft opgesteld om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt via mensen, materialen en transportmiddelen in de glastuinbouw.