Duurzame methoden voor beheersing

Onderzoek naar de levenswijze en nieuwe methoden van bestrijding van de eikenprocessierups is noodzakelijk om deze plaag in de toekomst duurzaam en selectief te kunnen beheersen. Voorbeelden van onderzoek zijn:

  • Processierupsen vertonen uniek gedrag van achter elkaar aan lopen: het zogeheten spoorvolggedrag. Onderzoek naar de stoffen die daar een rol bij spelen, kan uiteindelijk leiden tot methoden om de rupsen gericht weg te vangen of te verwarren zodat ze geen voedsel meer kunnen vinden.
  • De bestrijding met nematoden wordt al toegepast, maar om de methoden te optimaliseren is nog veel onderzoek nodig. Bijvoorbeeld aan de formulering van de nematoden, timing van de toepassing en overleving van de nematoden in het veld.
  • Natuurlijke vijanden zoals predatoren en parasitaire sluipwespen hebben baat bij een biotoop die voor hen aantrekkelijk is. Bloemrijke wegbermen geven aanvullend voedsel, schuilplaatsen en mogelijkheden voor ei-afzetting van natuurlijke vijanden en kunnen zo bijdragen aan beheersing van eikenprocessierups. Dit geheel wordt samengevat onder de noemer Functionele AgroBiodiversiteit (FAB).

Meer informatie: