Leidraad beheersing eikenprocessierups 2013

Een stapsgewijze handreiking voor de professionele beheerders om beheerkeuzes te kunnen maken. 

De Leidraad beheersing eikenprocessierups 2013 is een stapsgewijze handreiking voor de professionele beheerders om beheerkeuzes te kunnen maken.  

Kennisplatform Processierups werkt aan een update van deze leidraad. Deze komt september/oktober 2019 beschikbaar op de website www.processierups.nu

Naast het uitgewerkte stappenplan voor risicoinventarisatie, waarnemen en registreren en beheersmaatregelen, biedt de leidraad informatie over de eikenprocessierups, de te treffen voorzorgsmaatregelen bij de bestrijding, over het opruimen van rupsrestanten, het juridisch kader en aandachtspunten voor het inrichten van de organisatie en communicatie bij instanties.

2 overzichten uit de Leidraad 2013 zijn ook apart te downloaden: