Leidraad beheersing eikenprocessierups 2013

Een stapsgewijze handreiking voor de professionele beheerders om beheerkeuzes te kunnen maken.  

De Leidraad beheersing eikenprocessierups 2013 is een stapsgewijze handreiking voor de professionele beheerders om beheerkeuzes te kunnen maken.  

Naast het uitgewerkte stappenplan voor risicoinventarisatie, waarnemen en registreren en beheersmaatregelen, biedt de leidraad informatie over de eikenprocessierups, de te treffen voorzorgsmaatregelen bij de bestrijding, over het opruimen van rupsrestanten, het juridisch kader en aandachtspunten voor het inrichten van de organisatie en communicatie bij instanties.

Er is in aanvulling op de informatie over organisatie van de coördinatie bij instanties in Hoofdstuk 7 van de Leidraad een voorbeeld van een draaiboek beschikbaar, zoals opgesteld door de gemeente Sittard-Geleen.

2 overzichten uit de Leidraad 2013 zijn ook apart te downloaden:

De leidraad wordt binnenkort aangepast.