Leidraad beheersing eikenprocessierups 2019

Een stapsgewijze handreiking voor de professionele beheerders om beheerkeuzes te kunnen maken. 

Update

In september 2019 is een update van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups gepubliceerd. De laatste update stamde uit 2013. De leidraad bevat gedetailleerde informatie over de ecologie en de gezondheidsrisico’s. U vindt er de volgende onderwerpen:

  • voorkomen plaagdruk
  • risicoanalyse
  • monitoring
  • bestrijding
  • beleid en organisatie
  • communicatie