Eikenprocessierups - wat doet de NVWA?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werkt samen met andere organisaties om burgers, gemeenten en groenbeheerders te informeren hoe de eikenprocessierups te herkennen en te beheersen. De NVWA is namens het ministerie van Economische Zaken het aanspreekpunt voor:

  • vragen over de herkenning en levenswijze van de eikenprocessierups;
  • vragen over fytosanitaire maatregelen en export;
  • meldingen van vermoeden van het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups. Voor vragen en meldingen neem contact op met het klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900-03 88.

Voor vragen over de eikenprocessierups anders dan hierboven aangegeven zijn volgende organisaties actief:

  • De eigenaar van het terrein waar de rups kruipt, is verantwoordelijk voor de beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups. Dit kan bijvoorbeeld de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat of Natuurmonumenten zijn.
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM en de regionale GGD's leveren kennis over de gezondheidsrisico's van de eikenprocessierups en adviseren bij gezondheidsklachten.
  • Wageningen Universiteit, Alterra onderzoekt de verspreiding van de eikenprocessierups in Nederland en de natuurlijke vijanden.
  • Natuurkalender houdt op basis van meldingen jaarlijks de verspreiding van de eikenprocessierups bij.

In de leidraad beheersing eikenprocessierups is actuele informatie gebundeld over onder andere de herkenning, biologie, gezondheidsrisico's, beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups.

Zie ook