Eikenprocessierups - wat doet de NVWA?

De NVWA doet niet de bestrijding van de eikenprocessierups. Daar gaat de eigenaar van de grond over. U kunt bij ons terecht met vragen over fytosanitaire maatregelen en export. Ook kunt u bij ons een melding doen als u vermoedt dat er sprake is van verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups.

NVWA doet niet de bestrijding

U kunt bij de NVWA terecht met:

  • vragen over fytosanitaire maatregelen en export
  • meldingen van vermoeden van het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups. Doe¬†online een melding of bel ons klantcontactcentrum via 0900-03 88 (u betaalt de gebruikelijke belkosten).
  • vragen over de herkenning en levenswijze van de eikenprocessierups

Bestrijding

De eigenaar van het terrein waar de rups kruipt, is verantwoordelijk voor de beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups. Dit kan bijvoorbeeld de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat of Natuurmonumenten zijn.

Advies over gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM en de regionale GGD's leveren kennis over de gezondheidsrisico's van de eikenprocessierups en adviseren bij gezondheidsklachten.

Verspreiding

Kennisplatform eikenprocessierups onderzoekt de verspreiding van de eikenprocessierups in Nederland.

NDFF Verspreidingsatlas houdt de actuele verspreiding bij van eikenprocessierups in Nederland.